Pripreme projekata i apliciranja na raspoložive fondove

U proteklom periodu, PCU je, uz podršku partnera SERDA, održao trodnevnu radionicu za predstavnike Klastera 3 (TK), na temu Pripreme projekata i apliciranja na raspoložive fondove. CIlj ove radionice je da učesnici dobiju neophodne informacije i steknu potrebno znanje  kako bi mogli samostalno pripremati projekte i aplicirati na raspoložive fondove. Plan je da se ove radionice održe i u drugim klasterima na području Federacije BiH.