Ovaj projekat će se implementirati u 27 općina u Federaciji Bosne i Hercegovine i 20 općina u Republici Srpskoj. Očekuje se da će direktno koristiti 20.000 seoskih domaćinstava, uključujući:

  • mali poljoprivrednici – i muškarci i žene – zainteresovani za komercijalnu poljoprivredu;
  • udruženja proizvođača i poljoprivredne zadruge sa kontaktima malih farmera;
  • žene i nezaposleni mladi koji su zainteresovani za zapošljavanje ili samozapošljavanje za nenovske plate.

Cilj projekta je podizanje prihoda ciljnih grupa i jačanje njihove otpornosti izgradnjom profitabilnih poljoprivrednih i nepoljoprivrednih preduzeća u Bosni i Hercegovini. Organizovanje malih poljoprivrednih proizvođača i pružanje tehničkih i poslovnih vještina, zajedno sa pristupom tržištu i finansijskim uslugama, može im pomoći da se orijentišu ka komercijalnoj proizvodnji, učine ih konkurentnijima i dovedu do viših prihoda i veće zaposlenosti u ruralnim područjima. U tom smislu, projekat će se fokusirati na podršku ruralnom biznisu, investicije u ruralna preduzeća i infrastrukturu ruralnog tržišta.