Projekt je bio namijenjen poljoprivrednicima malog obima čije su farme bile gotovo u potpunosti uništene tijekom rata. Projektno područje se nalazilo na teritoriji bivših linija fronte, i pretrpilo je znatnu ratnu štetu. Ljudi koji žive u ovom području su neki od najugroženijih u zemlji, njih jedna trećina do jedna polovina raseljeni ratom.

Glavni ciljevi ovog projekta su bili smanjiti ekstremno siromaštvo, poboljšati sigurnost hrane u zemlji i stvoriti  prilike za zapošljavanje na selu. Sudionici Projekta su dobili paket „za preživljavanje“, osobito prikladan za domaćinstva sa ženama nositeljicama i za obitelji raseljenih osoba. Taj paket je sadržavao ili goveda, ovce, koze ili svinje. Projekt je osigurao traktore i drugu opremu po potrebi, kao i veterinarsku potporu i obuku, osobito o zdravlju životinja i proizvodnji stočne hrane. Financirao je studiju o tomu kako ponovno uspostaviti  lokalnu industriju ovce Pramenke koja je bila uništena ratom. Također je osigurao sredstva za jedan kreditni pilot-projekt kao temelj za razvoj  ruralnih financijskih usluga kako bi se testirali najbolji načini da mali zemljoposjednici dobiju  financiranje.