Ovaj treći IFAD projekt u Bosni i Hercegovini označava prelazak od trenutne pomoći i rehabilitacije ka dugoročnom održivom razvoju. Opšti cilj projekta je razviti replikabilni model male komercijalne stočarske proizvodnje koji će pokazati potencijal zarade stočarskog sektora i doprinijeti oživljavanju ruralnih područja. Projekat je namijenjen malim poljoprivrednicima, kao i onima bez zemlje koji se nakon rata vraćaju u ruralna područja. Pomaže im da razviju male komercijalne farme sa oko pet do deset krava. Pristup kreditima omogućava im da kupuju junice i opremu za mužnju, obnavljaju štale i povećavaju proizvodnju stočne hrane i stočne hrane. Trenutno, većina proizvodnje mlijeka dolazi od malih proizvođača s jednom do pet krava, a samo mali dio tog mlijeka prerađuje oko 50 malih i srednjih prerađivača mliječnih proizvoda. Projekat ima za cilj da poboljša ruralnu infrastrukturu uopšte, posebno veze između proizvođača i tržišta.

Na nivou sela projekat podstiče formiranje udruženja proizvođača, pomaže u obezbjeđivanju poljoprivredne mehanizacije i usluga tehničke podrške i uspostavlja ugovore sa mljekarama za kupovinu prikupljenog mlijeka. Takođe podržava poboljšanja u maloj mljekarskoj industriji kako bi se ona pripremila za poboljšanje prijema i prerade mlijeka.

Do sredine 2005. godine projekat je pomogao osnivanje šest novih udruženja proizvođača i reorganizaciju tri postojeća udruženja sa ukupno 1.064 člana, od kojih su više od polovine žene. Ona nastavlja da razvija poslovne veze sa prerađivačima mlijeka i tržištima proizvodnje. Do sredine 2005. godine 1.280 poljoprivrednika je učestvovalo u programu obuke za stočarstvo.