Projekat ima za cilj da doprinese ruralnom ekonomskom razvoju i smanjenju siromaštva kroz poboljšanje životnih uslova, generisanje prihoda i povećanje životnog standarda ciljnih domaćinstava kroz njihovo angažovanje u profitabilnim agrobiznisima i mogućnostima zapošljavanja. Ona će podržati napore zemlje da modernizira poljoprivredu i poboljša sigurnost hrane i prihode komercijalnih i nekomercijalnih poljoprivrednika, kao i preduzeća na farmama i izvan nje.

Aktivnosti projekta će se fokusirati na poboljšanje ekonomskih mogućnosti i integraciju malih vlasnika u lancima vrijednosti kroz tri pod-komponente koje se međusobno jačaju:

  • razvoj i implementacija poslovnih planova u korist siromašnih zasnovanih na pristupu 4P;
  • razvoj organizacija poljoprivrednika putem savjetodavnih usluga i finansijske podrške;
  • razvoj potrebne infrastrukture za podršku poslovnim planovima za siromašne.

Cilj programa READP je da promoviše uključivanje veoma siromašnih i siromašnih ne-komercijalnih poljoprivrednika, žena i mladih u odabrane vrijednosne lance razvijanjem deset klastera širom zemlje. Direktni korisnici uključuju nekih 8,650 domaćinstava; očekuje se da indirektni korisnici, uglavnom iz investicija u infrastrukturu projekta, budu 5.000 domaćinstava.