Novosti
Početna radionica READP-a u Sarajevu

U utorak, 28. 09. 2021. godine u Međunarodnom centru za djecu i mlade održana je Početna radionica na kojoj je predstavljen novi, osmi projekt Međunarodnog

1
Projekata
1 mil $
UKUPNA VRIJEDNOST
1 mil $
IFAD FINANSIRANJE
1
DOMAĆINSTAVA