O nama

Ured za koordinaciju projekata (PCU)

Ured za koordinaciju projekata (PCU) je formiran 2001. godine Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine kao samostalno tijelo koje sa punim ovlaštenjem i odgovornostima djeluje pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Nadležnost PCU-a je koordinacija implementacije projekata u Federaciji BiH finansiranih iz IFAD-ovih kreditnih i grant sredstava, a u skladu sa Kreditnim sporazumima, potpisanim između IFAD-a i Bosne i Hercegovine, i Projektnim sporazumima, potpisanim između IFAD-a i Federacije Bosne i Hercegovine.

Kako je mandat IFAD-a pomoć smanjenju siromaštva u svijetu, tako su i IFAD-ovi projekti u Bosni i Hercegovini prevashodno namijenjeni siromašnim u ruralnim zajednicama, kako bi ih ohrabrili i pomogli im da se razvijaju u komercijalne proizvođače roba za tržište, čime bi značajno povećali svoje prihode i prevazišli siromaštvo.

U periodu od osnivanja pa do danas, PCU je koordinirao implementaciju više projekata IFAD-a. Trenutno je u implementaciji njegov sedmi projekat, nazvan Program razvoja ruralne konkurentnosti (Rural Competitiveness Development Program), a u fazi pripreme je i tzv. IFAD 8, odnosno Projekat razvoja ruralnih poduzeća i poljoprivrede (Rural Enterprise and Agricultural Development Project).

PCU nastavlja svoju misiju pomoći siromašnima u Federaciji BiH kako bi se dovoljno osposobili  i živjeli od vlastitog rada. Poseban aspekt IFAD-ovih intervencija je pomoć ženama i mladim u ruralnim zajednicama pri zapošljavanju ili samozapošljavanju.

Kontinuirano praćenje djelovanja IFAD-a u BiH predstavlja skup pozitivnih iskustava stečenih tokom provedbe prethodnih projekata.

EFRP

1996
Projekat hitne obnove farmi 408 BA: 6,3 mil. USD

SFRDP

1998
Projekat obnove i razvoja malih farmi 449 BA: 10,2 mil. USD

LRFDP

2003
Projekat razvoja stočarstva i ruralnog financiranja 562 BA: 15,5 mil. USD

REEP

2008
Projekat unapređenja ruralnog poduzetništva 697 BA: 15,5 mil. USD

RLDP

2013
Projekat poboljšanja životnih uvjeta na selu 772-BA: 16,5 mil. USD