Realizirana sadnja jagode na području općine Čelić

Po IFAD-ovom Prjektu razvoja ruralne konkurentnosti, u proteklom periodu je realizirana sadnja jagode na području općine Čelić, na ukupno 300 dunuma (30 ha). Do danas je podignuto i zasađeno 300 plastenika, svaki površine 1.000 m2.

Investiranje je realizirano u okviru odobrenog BIZNIS PLANA (BP), sufinansiranjem iz sredstava RCDP projekta i uz učešće lokalne zajednice i krajnjih korisnika, a u cilju jačanja konkurentnosti u sektoru proizvodnje jagodastog voća u FBiH.

Realizaciju aktivnosti je proveo Ured za koordinaciju projekata (PCU), formiran pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u saradnji sa LIDERIMA na tom području.